Samouklapajući lim Piano

Krovno/fasadni profil namenjen za pokrivanje objekata kao i fasada. Daje objektima moderan izgled. Zamena je za stare falcovane krovove.

Debljina lima: 0,5 mm – 0,8 mm
Ulazna širina trake: 625 mm
Širina profila: 475 mm
Dužina: do 12 000 mm

Izrađuje se od pocinkovanog i čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima.

Prema toleranciji EN 10143.

Po zahtevu kupca izrađuje se od bakra, Al-legura kao nebojen, bojen i embosiran.

Standardne boje:
RAL 9002, 9006, 3009, 5010, 8019, 6028

Nanos plastificiranog zaštitnog premaza 25μ, urađeno prema standardu 10169.

Piano samouklapajući krovni i fasadni lim je relativno novi proizvod na našem tržištu a svoju odličnu reputaciju je već odavno stekao širom Evrope. Zbog svojih izvrsnih karakteristika i univerzalnosti u primeni ali pre svega zbog svog izvrsnog izgleda, postaje standard i našoj zemlji. Po svom izgledu, Piano najviše podseća na klasični falcani lim i zapravo on je jedno dosta unapređeno rešenje istog.

Posebna pogodnost Piano samo-uklapajućeg krovnog i fasadnog lima je mogućnost primene kod velikog broja raznih krovnih i fasadnih podkonstrukcija.

Montaža se može izvršiti jednoslojno, na ravnu ploču ili krovne letve, kao i dvoslojno, u kombinaciji sa trapezno profilisanim limovima. Moderan i inovativan profil omogućava instalaciju kompletnog krova i fasade bez ijednog vidljivog zavrtnja, što je vrlo čest zahtev od strane investitora. Elegantna ojačanja po dužini profila daju mu efektan izgled.

Priprema podkonstrukcije

Krovni pokrivač Piano se može primeniti na krovovima sa padom ne manjim od 3%. U varijanti krovnog lima Piano se može postavljati na ravnu-podaskanu ili na poletvanu podkonstrukciju. Pre montaže krovnog lima postavlja se paropropusna-vodonepropusna folija, pričvršćavanje krovnog profila se vrši na svakih 30-50 cm. Pre montaže proverava se ugao krova, odnosno utvrđivanje da li je krovna konstrukcija postavljena pod uglom od 90°. U slučaju da geometrija krova nije dobra, potrebno je odrediti kolika su odstupanja, od čije veličine zavisi i način na koji će ova odstupanja biti korigovana, da li bočnim sečenjem ili malim korekcijama na spojevima ploča.

Montaža jednoslojnog krovnog lima

U slučaju prekrivanja sa samo jednim slojem lima, preporučuje se daskanje kompletne krovne ploče, iako to nije preduslov. Na podaskan krov se postavi folija, a onda izvrši letvanje krova na način da se postave uzdužne letve a po njima poprečne letve na rasponu od 30-50 cm. Piano se može montirati i direktno na foliju, bez prethodnog letvanja. Takođe, montaža se može izvršiti i na pripremljenu čeličnu podkonstrukciju.

Uzdužno sastavljanje tabli je neophodno ako se kupac, iz određenih razloga odluči da se prekrivanje izvrši sa dve ili više tabli u jednom vertikalnom nizu. Na krovovima sa padom manjim od 8 % (1:7), preklop treba biti minimalno 500 mm. Kod krovova sa padom većim od 8 % minimalni preklop dve table iznosi 250 mm.

Krovni i fasadni lim u sendvič izvedbi

Osim jednostrukog pokrivanja ili oblaganja fasade limom, montaža se može izvršiti i u sendvič izvedbi sa termoizolacijom. Struktura krova ili fasade je u tom slučaju sledeća:

1. Unutrašnji profilisani lim
2. PVC folija (Parna brana)
3. Podkonstrukcija
4. Termoizolacija
5. Paropropusna i vodonepropusna folija
6. Sopljni profilisani lim

Oluk sa oluk lajsnom

Kao i kod ostalih krovnih pokrivača, montaža započinje sa olukom i oluk lajsnom koja zatvara prostor između oluka i krovnog lima.

Zidni opšivka

Zidna lajsna se postavlja na mestima gde pokrivni materijal dolazi neposredno do zida. Ima ulogu zaštite od prodora vode u unutrašnjost objekta, odnosno sprečava vlaženje zidova, te prikuplja padavine i odvodi do oluka. Postavljanje zidnih opšivke se vrši nakon montaže krovnog pokrivača.

Vetar lajsna

Osnovne funkcije vetar lajsni su zaštita krovnog lima od delovanja vetra sa bočnih strana, zaštita rožnjača opšivanjem i estetska funkcija. Vetar lajsna se montira nakon montaže krovnog lima Piano.

Samar

Za krovne limove postoji više modela samara koji se razlikuju prema izgledu i načinu montaže. Standardno, postoje samari koji se postavljaju ravno na profilisani deo Piano profila ili se vrši isecanje samara tako da samar nalegne na profilisani deo.